Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bemutatkozás 

Családias hangulatú óvodánk Csepel kertvárosi övezetében, Királyerdőben található, közel a kis Dunához.

Vegyes életkorú csoportjainkban (négy) szakképzett és tapasztalt óvónőink biztosítják a széleskörű ismeretnyújtást az óvodai élet során. 

Napirendünk igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségleteihez, tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. Célunk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.


Óvodai nevelésünk célja  

Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának és fejlesztésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a szabad játék elsődlegességének érvényesítésével.

Az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése, az egyéni szükségletek, készségek, képességek figyelembevételével a testi, szociális, értelmi fejlődés támogatása, fejlesztése.

 

 Kiemelt nevelési célunk:

Tervszerű, rendszeres mozgással a mozgás szeretetére épülő életvitel, életmód megalapozása.


Az óvodai nevelésünk alapelvei
 •   a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítése;
 •  a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása;
 •  az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása;
 • a fejlődő személyiséget megillető gondoskodás, különleges védelem biztosítása;
 •   érzelmi biztonság, komfortérzet megteremtése;
 •   a játék elsődlegességének érvényesítése;
 •   szabad véleménynyilvánítás jogának biztosítása;
 •  egyenlő hozzáférés biztosítása;
 •  befogadó környezet megteremtése;
 •  a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda kiegészítő szerepet vállal.

 

Gyermekkép:

 Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik:

 •   szívesen, örömmel járnak óvodába, ahol önfeledten valósítják meg önmagukat a szabad játék során;
 •  megfelelő szociális környezetben gyakorolják a pszichikus funkcióikat;
 •   játszótársakká, csoporttársakká válnak, koruknak megfelelően empatikusak;
 •   sokszínű mozgástapasztalatokkal fejlődnek, mozgásuk összerendezetté, harmonikussá válik;
 •   szeretik és ismerik környezetüket, óvják értékeiket;
 •  képesek alkotó módon felhasználni tapasztalataikat, ismereteiket, viselkedésükben megjelenik a környezettudatos magatartásforma;
 •   szociális fejlettségük lehetővé teszi az iskolai közösségbe történő beilleszkedésüket.