Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÁZI REND - Távolmaradás szabályai

A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok:

·   A gyerekek távolmaradását betegség esetén a szülő orvosi igazolással köteles igazolni. A gyógyulás napján csak az igazolással rendelkező gyermeket veheti át az óvónő.

·   Egyéb családi ok miatt szülői igazolást kérünk.

·   Hosszabb idejű hiányzás esetén / üdülés stb./ az óvodavezetőtől előzetesen írásban engedélyt kell kérni.

·   Az 5. életévét betöltött, tanköteles gyermek napi 4 órát köteles óvodai közösségben eltölteni. Az 5. életévét betöltött gyermekek 7 napos igazolatlan hiányzása esetén az óvodavezető köteles írásban megkeresni a szülőt, majd (legfeljebb kétszeri megkeresés után) értesíteni a lakóhely szerinti jegyzőt.

·   Ha a gyermek az 5. életévét még nem töltötte be, csak orvosi igazolással, ill. előre megírt szülői igazolással hiányozhat.

·   A szülő(k) egy nevelési évben legfeljebb 7 napot igazolhat gyermeke hiányzása esetén. Ezt meghaladva kérelmet/kikérőt írhat az óvoda vezetőjéhez a további hiányzás igazolására.

A szülői igazolást (7 nap), az óvodavezetőhöz címzett igazolási kérelmet/engedélyt az óvó néniktől lehet kérni!