Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HÁZI REND - Védő-óvó előírások

Az intézményben a gyermekvédelmi feladatot ellátó személy neve és fogadóórájának időpontja a szülők faliújságján található.

A gyermek óvodába érkezésének és távozásának rendje:

 

A kapu nyitva tartásának rendje:  600-900, 1230-1300, 1430-1700

·         A gyermeket a szülő (a szülő által megbízott személy) adja át az óvónőnek a csoportszoba ajtajában. Gyermek az óvodába egyedül nem érkezhet, s az óvodából egyedül nem távozhat.

·         Ha az óvónő a szülőnek vagy hozzátartozónak átadta a gyermeket a gyermek magatartásáért, viselkedéséért, testi épségéért a szülő vagy hozzátartozó a felelős. Az óvodában akkor is elvárjuk a szülőktől és a gyermektől az óvodában kialakított szokás-szabályrendszer, viselkedési- és magatartási normák betartását, ha a gyermek már a szülő vagy hozzátartozó felügyelete alatt van.

·         A gyermeket csak a szülőnek vagy előzetesen megbeszélt és a szülő által írásban megbízott; a gyermek számára ismert; 18. életévét betöltött személynek adjuk ki.

·         Ha a szülőkön kívül más családtag vagy felnőtt viszi el a gyermeket, vagy a szülő csoportnaplóban, adatlapon rögzített előre szóló meghatalmazása, vagy az egyes alkalomra szóló írásos megbízása ellenében adható csak ki a gyermek.

·         Az óvodás gyermeket esetenként a 14. életévét betöltött, a  szülő által írásban megbízott nagyobb testvérnek is kiadjuk.

·         Az óvodás gyermeket a szülők válása esetén csak bírósági végzés szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek, illetve az általa, írásban kijelölt személynek adjuk ki.

·         A szülők a szűkebb, tágabb családi, rokoni, szomszédi környezetükből jelöljenek meg több (2-3 fő) személyt és azok elérhetőségét, akik hazavihetik a gyermeket az óvodából, ha ők akadályoztatva, vagy cselekvőképtelen állapotban vannak.

·         18 óra után az óvodában maradó gyermek szüleit, ill. az általa írásban megjelölt személyek valamelyikét (lásd. fent.) az óvónő megpróbálja telefonon értesíteni. Amennyiben ez a megoldás nem működik (csak egyszeri alkalommal, csakis a gyermek el nem vitele esetén), az óvónő fél hét után értesíti a csepeli Anyaotthont (Erdősor u. 56.), ahová elviszi a gyermeket. A címet kiírva a szülők megtalálhatják gyermeküket.

·         Az elhelyezés másnapján írásban értesíteni kell a Szociális Szolgálatot a történtekről, valamint, ha a szülő elmegy a gyermekéért az Anyaotthonba, akkor vele is közölni kell, hogy minél hamarabb keresse fel a Szociális Szolgálatot.

·         Ismételt esetben (ha nem először fordul elő) a szülővel közölni kell, hogy következő lépés a gyermekvédelmi intézkedés megtétele.

 

5.3. A gyerekekkel kapcsolatos baleseti és egészségügyi szabályok

·         Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat.

·         Beteg, megfázott, kiütéses, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermekbiztonságos gyógyulása, valamint a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása.

·         A gyermekeknek csak láz esetén, ill. szakorvosi vélemény által előírt gyógyszert adhatnak be az óvónők (pl.: különböző allergiák ún. életmentő gyógyszerek). Kérjük, hogy az esetlegesen előforduló efféle eseteket mindenkor egyeztessék a csoportos óvónővel.

·         A nevelési év során előforduló betegség esetén orvosi igazolás átadása az ÁNTSZ által előírt szabály. Ennek hiányában a gyermeket az óvónők nem vehetik át.

·         Lázas, betegségre gyanús gyermek szüleit az óvónők telefonon értesítik, akik haladéktalanul kötelesek gyermekük orvosi vizsgálatáról gondoskodni.

·         Kérjük, amennyiben a gyermek családjában fertőző megbetegedés fordul elő, azonnal értesítsék az óvodát, hogy az előírásoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megtehessük (fertőtlenítés, orvos, védőnő értesítése, stb.).

·         A gyermek fejtetvessége esetén a szülő köteles gyermekét hazavinni, és fertőtleníteni. Sorozatos tetvesség esetén a gyermek csak az ÁNTSZ által kiadott igazolással jöhet óvodába.

5.4. A belesetek megelőzését célzó szabályok:

  • Az óvoda balesetbiztosítást köt minden a tárgyév szeptember 15-én óvodába járó gyermekre. A szülő választhat, hogy az alanyi jogon járó biztosítást kiegészíti-e valamely más biztosítási csomaggal.
  • Az óvodába a gyerekek testi épségüket és egészségüket veszélyeztető eszközöket nem hozhatnak be (gyufa, szúró-vágó eszközök, kard, stb.).  Ékszerek viselése (gyűrű, nyaklánc, karkötő, bokalánc) balesetveszélyes helyzeteket idézhetnek elő, ezért kérjük az óvodában ilyet ne hordjanak a gyermekek.

·   A szülő felelősségére a gyermekek életkori sajátosságaival összeegyeztethető, testi- és lelki fejlődésüket elősegítő tárgyakat hozhatnak be, melyről egyeztet az óvónővel a gyermekkel lévő felnőtt. (mesekönyv, puha alvójáték, társasjáték, baba, kisautó, bicikli, szánkó, roller).

·   Kérjük, hogy a gyermekek védelme érdekében a Zsongás óvoda előtti járdát járművükkel hagyják szabadon, a közelben lévő parkolókat vegyék igénybe.

·   A Jupiter óvoda bejárati ajtaját kallantyús zárral láttuk el kiemelve a gyermekek testi épségét és biztonságát. Kérjük, minden esetben használják ezt kötelezően!

·   Az épületen belül csak sétálva közlekedhetnek a gyermekek!

·   Az udvari játékokat, és a Zsongás óvoda gyermeköltözőiben, valamint a Szúnyog óvoda előtereiben lévő tornaszereket csak óvónő felügyeletével használhatják a gyermekek,

·   Kirándulásra, sétára, úszásra 3 fő felnőtt kísérővel - óvodai dolgozóval - menetnek a gyermekek. Kirándulások, séták alkalmával előbb az óvónőknek fel kell mérni a balesetveszély szempontjából a kirándulóhelyet és környékét. Ezek időpontjáról a szülőket az óvónő a tevékenység előtt legalább 1 héttel, de legkésőbb 2 nappal tájékoztatja.

5.5. A baleset esetén teendő intézkedések:

A gyermekekkel történt minden olyan kisebb balesetről, mely orvosi ellátást nem igényel, az óvónő a gyermeket elsősegélyben részesíti, s a gyermek átadásakor tájékoztatja az érte jövő szülőt, felnőttet, hozzátartozót. A gyermekkel történt orvosi ellátást igénylő beleset esetén az óvónő azonnal értesíti a szülőt, mentőt hív; egyezteti a szülővel a további teendőket. A szülő köteles a legrövidebb időn belül gyermekéért jönni az óvodába. Amennyiben orvosi vizsgálat előtt veszi át gyermekét (óvodában, rendelőintézetben) a szülő feladata, felelőssége, hogy orvos lássa gyermekét.

 

5.6. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje:

 

A gyermekek egészséges fejlődését a házi gyermekorvos és védőnője követi nyomon.

 

5.7. A gyermekek öltözéke

Helyi Óvodai Nevelési Programunkban kiemelt feladatnak tartjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, hogy:

·   a gyermekek az óvodában praktikus és kényelmes ruhákban tartózkodjanak,

·   cipőjük olyan legyen, amely tartja a bokájukat, megfelelő méretű és jól szellőző,

·   az udvaron az időjárásnak megfelelő játszóruhában tartózkodjanak,

·   a csoportszobákban benti-, váltó ruha és cipő biztosítva legyen,

·   a gyermekeknek biztosítva legyen pótruha (otthonról hozott póló, kisnadrág, fehérnemű, zokni),

·   a gyermekek mozgásfejlesztéséhez, a testnevelés foglalkozásokhoz legyen biztonságos tornacipő, póló, rövidnadrág,

·   pihenéshez kényelmes alvóruhában aludjanak,

·   úszáshoz: fürdőruha, papucs, úszósapka, törölköző, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú  hajú kislányoknak száraz hajgumi,

·   kiránduláshoz magas szárú cipő, vagy csizma, réteges, praktikus öltözet, esőkabát, hátizsák

Minden gyermeknek a saját jelével ellátott zsákja legyen, melyben 1-2 váltás alsónemű és a hazavitelhez szükséges holmikat tárolják. A polcokon, ill. kosarakban az udvari játszóruhát, a cipőtárolón a kinti cipőt helyezzék el. A fogasokon a kabátok, dzsekik, overálok legyenek.

A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját – a csere megelőzése érdekében.

Az elveszett ruhaneműket összegyűjtjük és időnként az előtérbe kihelyezzük.

Kérjük, tegyék lehetővé mindezeket gyermekeik egészséges fejlődése számára.

 

5.8. Élelmezésbiztonsági előírások:

Intézményünkben a HACCP előírásainak megfelelő élelmezésbiztonsági előírások vannak életben. A gyermekek születésnapi köszöntéséhez csak zárt csomagolású élelmiszereket fogadhatunk el a vásárlási blokkal együtt. Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert foglalkozás közben már nem tudunk étkeztetni.

Az óvoda területén a gyermekek egyéni étkeztetését otthonról hozott élelmiszerrel (csokoládé, banán, túrórudi stb.) a többi gyermek előtt nem tartjuk etikusnak, valamint zavarja az óvoda tisztántartását is. Ezért kérjük, hogy ennek betartását tartsák fontosnak, s az óvodát elhagyva fogyasszák el, ill. adják oda gyermeküknek. Amennyiben az óvónő észrevesz a gyermeknél, vagy annak öltöző szekrényében, zsákjában ilyen termékeket, elveszi azt megőrzésre, s átadja a gyermekért érkező személynek.

A születésnapok megtartása régi hagyomány óvodáinkban. Minden tagóvoda a saját hagyományainak megfelelően ünnepli a gyermekek születésnapját.

A délben haza menő gyermekek számára elvett uzsonnát - a higiéniai szabályoknak megfelelően - kérjük minden esetben tároló edényben vigyék el.

A szemetet kérjük minden esetben a kihelyezett szeméttárolókba dobják.

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, valamint a házi állatok elhelyezése.

 

5.9. Helyiségek használata:

·         A gyermekek szüleik vagy hozzátartozóik saját csoportjukat, öltözőjüket, mosdójukat csak a rendeltetésnek megfelelően használhatják; az óvoda egyéb helyiségeiben (mosókonyha, konyha, stb.) nem tartózkodhatnak. 

·         Kérjük, ha a szülő a gyermeket átöltöztette, a gyermek ruháit, cipőit rendezetten, a gyermek számára is követendő mintaként hagyja ott.

·         A mosdó, öltöző tisztaságára ügyelni a szülők vagy hozzátartozóknak is kötelessége.

·         A tornaterembe, udvarra csak óvónő felügyeletével mehetnek a gyerekek.

·         A szülők a csoportszobába kizárólag utcai lábbeli nélkül léphetnek be. Szúnyog óvodában az öltözőbe is csak lábzsák használatával.